Home Historiek
Historiek

Moen en steenbakkers, sinds mensenheugnis zijn ze onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het rijke industrieel verleden dat met de steenbakkerij tot in de jaren zestig gezien werd als één van de belangrijkste werkgevers, diende als inspiratiebron bij de keuze van de clubnaam. Neem daarbij een rijke Moense wielertraditie en u heeft meteen de twee belangrijkste elementen die aan de grondslag liggen van de club.

 

In de jaren negentig maakte de mountainbikesport in heel Vlaanderen furore en nogal wat wielerclubs speelden op deze nieuwe trend in. Bij WTC Moen ging dat niet echt anders. Een handvol clubleden, aangevuld met enkele goede vrienden die het reilen en zeilen binnen deze organisatie van dichtbij volgden, kwamen in 1998 tussen pot en pint tot de conclusie dat ook de mountainbike zijn plaats verdiende in het Moense wielerleven. Onder leiding van Christ Cottenie organiseerde een kwartet onder eigen vlag maar in nauwe samenwerking met WTC Moen de eerste Steenbakkersveldtoertocht.

De glooiende landschappen en mooie vergezichten over golvende paden in onze regio vormen een ongekende schat aan mogelijkheden voor parcoursbouwers en daar werd handig op ingespeeld. De deelnemers van het eerste uur wisten dit te waarderen en het succes van de tocht wakkerde het enthousiasme aan om er mee door te gaan . . . MBC De Steenbakkers was geboren.

 

De club werd gevormd door een vierkoppig bestuur, aangevuld met wielertoeristen die ook bij WTC Moen actief waren en nieuwkomers die vooral belangstelling hadden voor het mountainbiken. Samen trokken ze elk weekend het veld in voor een gezamenlijk ritje.

 

Een jaar of drie na de oprichting telde de vereniging al een twintigtal leden De club sloot zich, nog steeds min of meer in het kielzog van WTC Moen, aan bij VBR (Vlaamse Bond voor Rijwieltoerisme) en de jaarlijkse veldtoertocht werd opgenomen in het circuit voor de trofee van de "Krant van West‑Vlaanderen".

 

De belangstelling voor ons jaarlijks hoogtepunt in de clubwerking bleef gestaag toenemen en dank zij een schare sympathisanten kon het project verder groeien.

 

Er werd bovendien hoe langer hoe meer gekozen om tochten die door andere clubs georganiseerd werden in groep af te werken terwijl legendarische deelnames aan de strandraces in Knokke begin jaren 2000 in het geheugen van de deelnemers gegrift blijven. Ook de Gordel op de mountainbike stond een paar keer op het programma. Naar aanleiding van de feestelijke heropening van het vernieuwde Parochiaal Centrum TAP, tot dan toe op één keer na start‑ en aankomstplaats van onze jaarlijkse wintertocht, organiseerden Steenbakkers een zomerse variant.  

 

Het is de periode waarin voor het eerst Steenbakkers in een eigen clubuitrusting herkenbaar zijn. Sindsdien krijgen de clubleden om de vier jaar de gelegenheid zich in 't nieuw te steken. De look werd voor een derde keer aan de tijd aangepast in 2012.

 

Na de 5e editie van de tocht in 2002 werd het bestuur herschikt en ging de club helemaal haar eigen koers varen zonder echter de vriendschapsbanden met WTC Moen te verbreken. Onder het voorzitterschap van Steven Mijle werd de bestuursploeg anderhalf jaar later uitgebreid van 4 naar 7 koppen en op 1 december 2006 werd de club tot VZW omgedoopt. De daarop volgende bestuurswissel bracht Nick valcke aan het hoofd van de vereniging.

 

Ondertussen kende de provincie West‑Vlaanderen ons het peterschap toe over de Boerhovenroute, een bewegwijzerd parcours tussen de Schelde en het Kanaal Bossuit‑Kortrijk.

 

Zondagmorgen was (en is) voor nogal wat Steenbakkers "heilig" en er vormde zich een hechte groep die hoe langer hoe meer ook minder gekende streken ging verkennen. Ritten in Noord‑Frankrijk waren geen zeldzaamheid. Zo ontstond trouwens ook het idee om in clubverband een streepje Parijs‑Roubaix te biken, een traditie die tot op heden in ere gehouden wordt.

 

Ook andere activiteiten zagen halfweg het vorig decennium het levenslicht. Een paar keer werd deelgenomen aan de mountainbike‑weekends in Sunparks, maar de laatste paar jaar maakten die plaats voor een volledig zelf georganiseerde tweedaagse, afwisselend in de Ardennen en de Kempen. Een tot dan toe regelmatig georganiseerde zomerse fietsuitstap naar de Ardennen kwam daardoor te vervallen.

 

Extra‑sportieve activiteiten kregen naar mate de tijd verliep hun plaats. Gedurende meerdere jaren was de clubbarbecue daar het meest duidelijke voorbeeld van. De eerste "Surprise day" in september 2012 kan gezien worden als een opvolger en is het recentste voorbeeld van een club in beweging. Ontegensprekelijk blijven ook niet‑alledaagse fietsactiviteiten hun plaats opeisen, of wat had u anders verwacht van een fietsclub ?

 

De wintertocht die vaak in gure omstandigheden afgewerkt werd ruimt sinds dat zelfde jaar plaats voor een zomerse editie in juni. De editie 2007, bij wijze van uitzondering een winteruitgave onder super omstandigheden, bracht toen zo'n 1 063 deelnemers naar Moen.

 

De afgelopen jaren vonden in de bestuursploeg enkele verschuivingen plaats. Een paar vertrouwde gezichten ruilden hun zitje voor nieuwkomers zodat de Club nu door een 6‑koppig team in goede banen geleid wordt. Na de Algemene Ledenvergadering in 2013 werd de voorzittersfakkel overgedragen aan Thijs Vandenbogaerde.

 

Nieuwe vormen van communicatie zoals het internet zorgden er voor dat de belangstelling voor de club vanaf 2005 een vaart nam waarbij steeds meer bikers woonachtig buiten de thuishaven de weg naar de Steenbakkers vonden. Ruim tien jaar na de oprichting telde de ledenlijst 62 namen en dat aantal werd tot op heden niet geëvenaard.

 

Dat MBC De Steenbakkers een club in beweging is mag duidelijk zijn. Er wordt onafgebroken nagedacht en gewerkt aan een gevarieerd fietsaanbod en vernieuwende groepsactiviteiten . . . de beste manier om zich te wapenen voor de toekomst !

.